Pomadent Dental Clinic

Garanție

În cazul defectării improbabile (rupere, fisurare, desprindere), Pomadent va reface lucrarea în mod gratuit dacă aceasta a fost folosită conform destinației, respectiv dacă condițiile garanției au fost respectate.

Durata garanției:

Implanturi – 10 ani (doar produsul)

Lucrări protetice fixe (coroane, punți, fațete – excluzând lucrările temporare) – 2 ani

Inlay/onlay (excluzând lucrările temporare) – 2 ani

Lucrări protetice mobile (proteze totale sau parțiale) – 2 ani

Plombe compozite – 1 an

CONDIȚII:

Pacientul va înștiința clinica în cel mai scurt timp după constatarea defecțiunii, dar nu mai târziu de 3 zile de la producerea ei. Reparația, respectiv refacerea lucrării va fi efectuată doar de către medicii noștri. Fiecare caz va fi examinat, urmând ca medicul să stabilească necesitatea unei reparații sau a unei refaceri complete.

Condiția validării garanției este efectuarea periodică (din 6 în 6 luni) a controlului stomatologic la clinica noastră. Controalele se înregistrează în registrul digital de pe calculator, excluzând posibilitatea neînțelegerilor.

Se poate întâmpla ca dinții să sufere o traumă la preparare în timpul pregătirii coroanelor sau a punților, care ar putea duce la necesitatea unui tratament de canal. Efectuarea acestora nu este acoperită de garanție, putând atrage după sine costuri suplimentare. Clinica Pomadent nu poate fi trasă la răspundere pentru nici un fel de probleme dentare care nu au putut fi depistate din radiografia pacientului și care nu au fost previzibile în timpul tratamentului.

Garanția se reduce sau se anulează în următoarele cazuri:

– dacă pe durata perioadei de garanție pacientul nu se prezintă odată la 6 luni la controlul obligatoriu la Clinica Pomadent

– dacă pacientul neglijează igiena orală

– dacă pacientul nu respectă instrucțiunile medicului (de ex. nefolosirea șinei dentare pe timp de noapte)

– dacă pacientul nu întreține în mod corespunzător lucrările protetice mobile

– dacă gingia sau osul maxilar se retrage

– în cazul defectării accidentale (de ex. scăparea din mână a protezei)

– în cazul îngrășării sau a slăbirii drastice ale pacientului

– dacă pacientul suferă de o boală generală care are efect negativ asupra condiției stomatologice (de ex. diabet, epilepsie, osteoporoză, tratament radiologic sau efectele chemoterapiei).

– dacă orice alt medic a efectuat lucrări de reparație pe lucrarea noastră, fără acordul nostru prealabil.