Pomadent Dental Clinic

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea si folosirea datelor personale de către SC PomaDent SRL
Conform Regulamentului General 679/2016 privind protecția datelor, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, rectificare, ștergere sau portabilitatea datelor, restricționarea prelucrării si opoziție, drepturi care pot fi exercitate la cererea expresă a titularului datelor. Această politică de confidențialitate si informațiile expuse mai jos cu privire la prelucrarea datelor sunt actualizate periodic.

Utilizarea informațiilor de mai jos
In rândurile de mai jos, veți găsi explicații cu privire la modul în care PomaDent colectează, utilizează și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă tratați în sediul nostru.

Contact
Aceste drepturi pe care le prezentăm mai jos nu au titlu absolut și suportă excepții. Pentru orice întrebare cu privire la colectarea si folosirea datelor dumneavoastră personale în clinica noastră, vă rugăm să ne contactați:

 • Luni-Joi: 08:00-20:00, Vineri: 08:00-14:00
  • 0365.882.220 | 0265.210.450
  • office@pomadent.ro

Despre protecția datelor

PomaDent își dorește să informeze clar fiecare pacient cu privire la protecția datelor. Ca și până acum, comunicăm transparent cu pacienții noștri, de aceea este important să parcurgeți acest document pentru a fi în cunoștință de cauză cu privire la subiectul protecția datelor personale.

Prin protecția datelor personale facem referire la orice înseamnă datele personale ale unei persoane fizice ce pot duce direct sau indirect la identificarea persoanei respective, respectiv: nume, prenume, cod numeric personal, număr de telefon, adresa și orice informație despre localizare, informații cu privire la identificatorii online, adresa de email, istoric medical, analize medicale, diagnostic, plan de tratament sau orice dată personală cu privire la sănătatea dumneavoastră.

Este important să știți că, în contextul colectării și folosirii datelor dumneavoastră, sub acoperișul PomaDent există implementate, la nivel tehnic, toate măsurile necesare, astfel încât datele personale să fie protejate.

PomaDent va prelucra datele dvs cu caracter personal în scopul:
1. Realizării de tratamente stomatologice
2. Informării cu privire la programarea, desfășurarea tratamentului sau alte detalii cu privire la tratamentul stomatologic
Respectiv, în rândurile de mai jos veți găsi, în detaliu, modul în care folosim datele colectate de la dumneavoastră:

Nume si prenume

 • Folosim numele și prenumele pentru a realiza o programare la noi în clinică.
 • Folosim numele si prenumele pentru a completa fișa de sănătate, planul de tratament, analizele și tratamentele realizate în clinică.
 • Folosim numele si prenumele pentru a încheia contractul pe care îl semnăm cu dumneavoastră în vederea realizării planului de tratament stomatologic.

Numărul de telefon

 • Folosim numărul dumneavoastră de telefon pentru a vă comunica programările atât prin apel telefonic, cat si prin mesaj text.
 • Folosim numărul dumneavoastră de telefon pentru a fi în comunicare directă în timpul tratamentului stomatologic realizat în clinica noastră.

Adresa de email

 • Adresa de email o colectăm și o folosim pentru a trimite înștiințări în cazul in care dumneavoastră nu răspundeti la alte forme de comunicare precum apel telefonic sau mesaj pe telefon.
 • Folosim adresa dumneavoastră de email pentru a vă trimite planul de tratament si fișa cu tratamentele si plățile realizate în clinică, și pentru a vă trimite, la cerere radiografia dumneavoastră făcută la noi în clinică.

Adresa de domiciliu

 • Adresa de domiciliu o colectăm și o folosim pentru a vă putea face factura fiscală și a putea diferenția ăn baza de date dacă există mai multe nume la fel.

Data nașterii

 • Folosim data dumneavoastră de naștere pentru a vă putea diferenția în softul nostru pe care îl folosim pentru baza de date în cazul în care există un alt pacient cu acelați nume și prenume ca dumneavoastră și pentru a adapta planul de tratament vârstei.

Istoric medical

 • Istoricul medical îl colectăm și deținem informații despre istoricul dumneavoastră medical general, despre tratamentele stomatologice realizate în clinica noastră, pentru a vă putea trata.

Radiografia dentară

 • Radiografiile dumneavoastră retroalveolare, panoramice și 3D le colectăm și deținem pentru a vă putea trata.
 • Radiografiile dumneavoastră (fără informații personale precum numele, prenumele sau orice fel de indicatoare despre persoana tratată) sunt folosite în scop educațional de echipa noastră la universitate și lucrări științifice.
 • Radiografiile dumneavoastră sunt, cu acordul specific de la pacienții noștri, trimise medicului specialist pentru o a doua opinie în legătura cu starea dumneavoastră de sănătate.

Poze clinice

 • Pozele clinice efectuate despre dinții dumneavoastră le colectăm și folosim ca să vă putem oferi estetică și funcție superioară la tratamentele stomatologice care necesită colaborarea cu laboratorul dentar. Pozele dinților înaintea și după tratamentul efectuat sunt trimise laboratorului pentru a evalua situația atât din punct de vedere estetic cât și funcțional.
 • Pozele dinților dumneavoastră (fără informații personale precum numele, prenumele sau orice fel de indicatoare despre persoana tratată) sunt folosite în scop educațional de echipa noastră la universitate și lucrări științifice.
 • Pozele dinților dumneavoastră (fără informații personale precum numele, prenumele sau orice fel de indicatoare despre persoana tratată) sunt folosite pe pagina noastră web și pe rețele de socializare, pentru a prezenta cazuri clinice reale.
 • Pozele dumneavoastră clinice sunt, cu acordul specific de la pacienții noștri, trimise medicului specialist pentru o a doua opinie în legătura cu starea dumneavoastră de sănătate.

Istoric plăți

 • Colectăm si păstrăm informațiile despre plățile realizate pentru tratamentele realizate în clinică.

Datele de facturare

 • În cazul în care am primit de la dumneavoastră datele de facturare ale unei persoane juridice sau persoane fizice (CNP, CUI, Număr de înregistrare la registrul comerțului, adresa sediului firmei, cont bancar, numele băncii, numele reprezentantului legal, funcția reprezentantului legal), vom folosi aceste date pentru a emite factura fiscală și pentru a întocmi un contract care stabilește realizarea unui plan de tratament stomatologic în clinica noastră.

Partajarea datelor personale

PomaDent nu a vândut, nu vinde și nu va vinde în niciun context datele tale către terțe părți.

Durata de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom stoca informațiile dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nici o cerință legală, le vom stoca atât timp cât este necesar.

Cum păstrăm datele dumneavoastră cu character personal

Trebuie să știti că dacă nu ne furnizați date personale, nu vă putem trata în clinica noastră.

Trebuie să știți că la datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră pot fi accesate doar de echipa noastră și de tehnicienii noștri dentari, cu care colaborăm în baza unor contracte ce conțin clauze de confidențialitate, și în cazuri exceptionale, și doar în urma unui demers legal, instituțiile publice din România care aplică legea.

Trebuie să știți că avem securizate și criptate toate datele cu caracter personal într-o bază de date de tip MYSQL.

Avem echipe de securitate specializate care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dumneavoastră pot traversa mai multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.
Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dumneavoastră sigure, personale sau privind contul, printr-un mijloc de comunicare nesolicitat. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru necomunicarea acestora către alte persoane.
Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora.
Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care vă conectați utilizând serviciile noastre.
Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.
Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Drepturile dumneavoastră:

Trebuie să știți că dumneavoastră aveți anumite drepturi în contextul colectării și prelucrării datelor, respectiv:

 1. Dreptul de a fi informat despre cum sunt colectate si folosite datele dumneavoastră
 2. Dreptul de a accesa datele pe care le deținem despre dumneavoastră
 3. Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre dumneavoastră
 4. Dreptul de a solicita ștergerea datelor pe care le avem despre dumneavoastră
 5. Dreptul de portabilitate a datelor, respective aveți dreptul de a lua cu dumneavoastră datele proprii pe care ni le-ați comunicat
 6. Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje către dumneavoastră
 7. Dreptul de opoziție la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 8. Dreptul de a solicita trimiterea datelor personale către dumneavoastră sau către un alt operator
 9. Dreptul de a depune o plângere, cu privire la folosirea datelor dumneavoastră, către organele abilitate