Pomadent Dental Clinic

Személyes adatok kezelése és védelme

A személyes jellegű adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztató

A személyes adatok begyűjtése és felhasználása a cégünk által
A 679/2016. sz. általános adatvédelmi rendelet szerint a természetes személyeknek joguk van az adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatok hordozhatóságához, a feldolgozás korlátozásához és annak megtiltásához, melyek az adattulajdonos kifejezett kérésére gyakorolható jogok. Ezt az adatvédelmi politikát és az adatfeldolgozással kapcsolatos alábbi információkat rendszeresen frissítjük.

Az alábbi információk felhasználása
A elkövetkezőkben magyarázatot talál arra, hogy cégünk miként gyűjti, használja és védi az Ön személyes adatait, amikor Ön a létesítményünkben kezelteti magát.

Kapcsolat
Az alábbiakban bemutatott jogok nem általános érvényűek, és kivételeknek engednek helyet. A személyes adatoknak a klinikánkon történő gyűjtésére és felhasználására irányuló kérdéseivel az alábbi időpontokban fordulhat hozzánk:

 • hétfő–csütörtök: 08:00–20:00, péntek: 08:00–14:00

Az adatvédelemről

Cégünk valamennyi páciensét világosan tájékoztatni kívánja az adatvédelemre vonatkozóan. Akárcsak eddig, átláthatóan kommunikálunk betegeinkkel, ezért fontos, hogy figyelmesen átnézze ezt a dokumentumot, hogy tisztában lehessen a személyes adatok védelmével.

Személyes adatvédelem alatt egy természetes személy azon személyes adatait értjük, amelyek közvetlenül vagy közvetve az illető személy azonosításához vezethetnek, nevezetesen: név, keresztnév, személyes azonosító szám, telefonszám, cím és bármely helymeghatározásra vonatkozó információ, az online azonosítókra, e-mail címre, kórtörténetre, orvosi vizsgálatokra, diagnózisra, kezelési tervre vagy az Ön egészségére vonatkozó személyes adatok.

Fontos tudnia, hogy az adatok összegyűjtése és felhasználása során a cégünk keretén belül valamennyi szükséges intézkedést megteszünk a személyes adatok védelme érdekében.

Cégünk az Ön személyes jellegű adatait az alábbi célokból dolgozhatja fel:
1. Fogászati kezelések elvégzése
2. Az időpontra, a kezelés lebonyolítására vagy a fogászati kezelés egyéb részleteire vonatkozó tájékoztatás
Továbbá az alábbiakban részletesen leírjuk, hogy miként használjuk fel az Öntől begyűjtött adatokat:

Vezetéknév és keresztnév

 • A vezetéknév és keresztnév alapján ütemezzük az időpontokat a klinikánkon.
 • A vezetéknevet és keresztnevet használjuk az egészségügyi nyilvántartások, kezelési tervek kitöltése, illetve a klinikánkon elvégzett vizsgálatok és kezelések során.
 • A vezetéknevet és keresztnevet használjuk a fogászati kezelés elvégzéséről szóló, Önnel megkötött szerződés keretében.

Telefonszám

 • Telefonszámát az Önnel való telefonos és szöveges üzenettel történő kommunikáció során használjuk.
 • Telefonszámát arra használjuk, hogy közvetlen kapcsolatban léphessünk Önnel a klinikánkon történő fogászati kezelés folyamán.

E-mail cím

 • Az e-mail címet annak érdekében kérjük és használjuk, hogy értesítéseket küldhessünk Önnek abban az esetben, ha nem válaszol más kommunikációs formákra, például telefonhívásra vagy szöveges üzenetre.
 • Az e-mail címét arra is használjuk, hogy elküldhessük Önnek a kezelési tervet, valamint a klinikán végzett kezelésekre és az ott történt kifizetésekre vonatkozó adatlapot, valamint hogy kérésére továbbítsuk Önnek a klinikánkon készült röntgenfelvételeket.

Lakcím

 • Lakcímére azért van szükségünk, hogy annak alapján állíthassuk ki számláját, illetve hogy adott esetben így különböztessük meg Önt az adatbázisunkban szereplő azonos nevű betegektől.

Születési dátum

 • A születési dátumot arra használjuk, hogy megkülönböztethessük Önt az adatbázisunkban használt szoftverünkben abban az esetben, ha más azonos vezetéknevű és keresztnevű betegünk is van, illetve arra, hogy a kezelési tervet a korához igazítsuk.

Kórtörténet

 • Annak érdekben, hogy megfelelően kezelést nyújthassunk, begyűjtjük kórtörténetét, valamint az általános orvosi kórtörténetére és a klinikánkon végzett fogászati kezelésekre vonatkozó információkat tárolunk.

Fogászati röntgenfelvételek

 • Retroalveoláris, panoráma- és 3D-s röntgenfelvételeit kezelése érdekében gyűjtjük be és tároljuk.
 • A röntgenfelvételeket (személyes adatok, például vezetéknév, keresztnév vagy a kezelendő személy azonosítására alkalmas adatok nélkül) oktatási célokra használjuk fel az egyetemen és tudományos publikációinkban.
 • Az Ön röntgenfelvételeit a betegek kifejezett beleegyezésével szakorvoshoz továbbítják az állapotára vonatkozó másodvéleményért.

Klinikai felvételek

 • Az Ön fogairól készült felvételeket annak érdekében gyűjtjük össze és használjuk, hogy magasabb minőségű esztétikát és funkcionalitást biztosíthassunk a fogászati kezelés során, amelyhez a fogászati laboratóriummal való együttműködés szükséges. A fogairól a kezelés előtt és után készült felvételeket elküldjük a laboratóriumba, ahol esztétikai és funkcionális szempontból egyaránt értékelik a helyzetet.
 • A fogairól készült felvételeket (személyes adatok, például vezetéknév, keresztnév vagy a kezelendő személy azonosítására alkalmas adatok nélkül) oktatási célokra használjuk fel az egyetemen és tudományos publikációinkban.
 • A fogairól készült felvételeket (személyes adatok, például vezetéknév, keresztnév vagy a kezelendő személy azonosítására alkalmas adatok nélkül) weboldalunkon és a közösségi médiában használjuk, hogy valós klinikai eseteket mutassunk be.
 • Az Ön klinikai felvételeit, a betegek kifejezett beleegyezésével, szakorvoshoz továbbítják az állapotára vonatkozó másodvéleményért.

Fizetési előzmények

 • A teljesített fizetésekre vonatkozó információkat a klinikánkon elvégzett kezelések miatt kérjük be és tároljuk.

Számlázási adatok

 • Amennyiben Öntől egy jogi személy vagy természetes személy számlázási adatait kaptuk meg (személyes azonosító szám, egyedi azonosító kód, cégjegyzékszám, a vállalat székhelyének a címe, bankszámlaszám, jogi képviselő neve, jogi képviselő tisztsége), ezeket az adatokat a számla kiállításához, valamint egy, a klinikánkon történő fogászati kezelés elvégzéséről szóló szerződés megkötéséhez használjuk.

A személyes adatok védelme

Cégünk semmilyen körülmények között nem adta el, nem adja el és nem fogja eladni az adatait egy harmadik félnek.

Személyes adatai tárolásának időtartama

Addig tároljuk az Önre vonatkozó adatokat, amíg azt a törvény előírja. Amennyiben nem létezik erre vonatkozó jogszabályi követelmény, addig tároljuk ezeket, amíg szükséges.

Hogyan tároljuk az Ön személyes adatait?

Fontos tudnia, hogy amennyiben nem bocsátja a rendelkezésünkre személyes adatait, nem kezelhetjük Önt a klinikánkon.

Fontos tudnia, hogy az Önről gyűjtött személyes adatokat kizárólag a csapatunk és fogtechnikusaink vehetik igénybe, akikkel titoktartási záradékokat tartalmazó szerződés alapján működünk együtt, továbbá kivételes esetekben, jogi intézkedést követően, a jogalkalmazó román közintézmények.

Fontos tudnia, hogy minden személyes adatot egy MYSQL típusú adatbázisban biztosítunk és titkosítunk.

Szakértői biztonsági csapataink folyamatosan felülvizsgálják és javítják a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok véletlen elvesztése, felfedése vagy megsemmisítése ellen tett lépéseinket.
Az internetes kommunikáció (például az e-mail) nem biztonságos, ha nincs titkosítva. Az Önnel történő kommunikációnk kézbesítés előtt több országon is áthaladhat, mivel ez az internet természetéből magából fakad.
Nem vállalunk felelősséget a személyi adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésért vagy azok elvesztésért, ha ezek nem tartoznak ellenőrzésünk alá.
Soha nem fogjuk azt kérni Öntől, hogy biztonsági, személyes vagy fiókinformációit nemkívánatos kommunikációs úton továbbítsa. Ön felelős azért, hogy személyes és fiókinformációit biztonságban tartsa, és ne tegye őket elérhetővé mások számára.
Weboldalunk tartalmazhat egy harmadik fél weboldalához vezető linkeket. Nem vállalunk felelősséget a harmadik fél weboldalainak biztonságáért és tartalmáért. Ezért győződjön meg arról, hogy elolvasta az adott cég adatvédelmi és sütikre (cookie) vonatkozó politikáját, mielőtt a személyes adatait felhasználná vagy feltöltené weboldalukra.
Ugyanez vonatkozik bármely harmadik fél weboldalára vagy tartalmára, amelyekhez a szolgáltatásaink használatával került kapcsolatba.
Dönthet úgy, hogy személyes adatait valamilyen módon nyilvánosságra hozza, például a közösségi oldalak (többek között a Google, Facebook, Twitter és Pinterest) bővítményei révén, vagy egy harmadik fél szolgáltatásainak igénybe vétele által, amelyek lehetővé teszik a vizsgálatainak vagy egyéb adatainak a nyilvánosságra hozatalát, amelyeket így egy harmadik fél fel tudna használni.
A közösségi oldalak bővítményeit, valamint a közösségi alkalmazásokat maga az adott közösségi oldal működteti, és az adott oldal használati feltételeinek és politikáinak felelnek meg az adatvédelem és a cookie-k használata terén. Meg kell bizonyosodnia arról, hogy mindezekről tudomása van.

Az Ön jogai:

Tudnia kell, hogy bizonyos jogokkal rendelkezik az adatgyűjtés és -feldolgozás tekintetében, nevezetesen:

 1. Az Ön adatainak gyűjtésére és felhasználására vonatkozó tájékoztatáshoz való jog
 2. Az Önről tárolt adatokhoz való hozzáférés joga
 3. Az Önről tárolt adatok helyesbítésének kérvényezéséhez való jog
 4. Az Önről tárolt adatok törlésének kezdeményezéséhez való jog
 5. Az adatok hordozhatóságának joga: jogában áll elvinni a rendelkezésünkre bocsátatott személyes adatait
 6. Az Önnek küldött üzenetek leállításának igénylésére vonatkozó jog
 7. Az Ön személyes adatainak a felhasználásával való ellenkezés joga
 8. A személyes adatoknak az Önnek vagy egy másik adatkezelőnek történő elküldés igénylésére vonatkozó jog
 9. Az Ön adatainak felhasználására vonatkozó panasz benyújtásának joga az illetékes hatóságok felé